Nezávislé

Pohřební služba Maják

AdresaRuská 544, Jičín

Každý lidský život se skládá z řady nejrůznějších ztrát - náročných životních situací, krizí, havárií na životní dráze, neplánovaných zásahů do životních plánů, změn. Odchod blízkého člověka se řadí ke ztrátě nejtěžší. Bývá úzce spjat se ztrátou minulosti, ztrátou pocitu bezpečí, ztrátou energie, citů, lásky.

Pohřební služba Maják Technických služeb města Jičína je majákem, který svítí na cestu, octnete-li se v jedné z nejtěžších životních situací. Je navigačním bodem řešení Vašich nejbolestnějších lidských ztrát - naše bílé světlo značící bezpečný sektor budiž poklidným přístavem vlídného zázemí v nenadálém nečekaném pocitu nekonečné lidské opuštěnosti a bezradnosti.

V dramatickém víru neklidných rozbouřených vod plynoucího toku Vašeho života jsme připraveni být Vám nablízku a podat Vám pomocnou ruku radou i skutkem - slovem i činem.

Pohřební služba Maják Technických služeb města Jičína

MaJáK - Mír v duši + Jistota péče + Kvalita služeb

Pohřební služba Maják Technických služeb města Jičína provozuje servis kompletních služeb smutečního rozloučení.

Již od dob svého založení - jež nese pečeť své tradice - na základě získané koncese v roce 2003 - provozujeme plnění objednávek svých přímých objednavatelů pohřbů klientů, kteří sjednali smuteční rozloučení zprostředkovaně (u jakékoli jiné PS)

Pro každé smuteční rozloučení = obřad vlastní, ale i obřad zprostředkovaný třetím subjektem (jakoukoli jinou soukromou PS)

  • realizujeme květinové aranžmá

  • zajišťujeme hudební produkci

  • připravujeme rozšíření nabídkového sortimentu v souvislosti s nároky moderní doby profesního oboru

Jsme připraveni nést část tíhy Vašeho zranění a jít kousek cesty s Vámi.

Mapa

Potřebujete pomoci sjednat pohřeb?

Pomůžeme vám naplánovat jedinečné rozloučení pro vašeho blízkého. Pohřeb s obřadem, kremace bez obřadu nebo i netradiční pohřeb. To vše za jednu transparentní cenu od 12 900 Kč.

Zjistit více

Komentáře