Nezávislé

Pohřební ústav Františka Krejčího

AdresaPožárníků 86/7, Bruntál

Naše společnost patří mezi pohřební ústavy s dlouholetou tradicí a zkušenostmi. Zajišťujeme komplexní pohřební služby:

 • zajišťujeme nepřetržitou pohotovost pro odvoz zesnulých z místa úmrtí (při úmrtí doma);

 • dálkové i zahraniční převozy zesnulých, sjednání pohřbu;

 • zajištění služeb kremačních, výkop hrobu na pohřebišti;

 • zajištění smutečních květin;

 • tisk parte;

 • rozloučení občanské nebo náboženské ve smutečních síních nebo v kostele;

 • smutečního řečníka, hudbu, fotografa;

 • poradenství a informace pozůstalým;

 • prodej doplňkového zboží - uren, svíček, památečního skla;

 • podání informací o pojištění pohřbu Pieta;

 • zajišťuje vsyp a rozptyl ostatků na pohřebištích a jiné služby s pohřbíváním související.

Komentáře