Průvodce všemi nezbytnostmi, které vás čekají, pokud jste dědicem nemovitosti

Jana Vítová25. 10. 2021

Spolu s otázkou úmrtí často řešíme i otázku rozdělení majetku. Po úmrtí zůstane většinou po zesnulém prázdný byt či dům a pozůstalí si mnohdy neví rady, jak s ním naložit. Co je možné udělat hned a s čím je naopak nutné počkat, dokud není dědické řízení u konce?

Obsah

  Vždy platí, že pokud je dědic jeden, celá situace je mnohem jednodušší. Pokud je dědiců více, je třeba, aby se všechny strany na daných úkonech domluvily. 

  Úklid nemovitosti

  Úklid a vyklízení věcí, které by se mohly zkazit (např. potraviny, rostliny,..) je činnost, kterou můžete provést hned po úmrtí a není třeba čekat na konec dědického řízení a nějaké oficiální povolení. Je ovšem potřeba se domluvit v rámci rodiny, aby například nedošlo k likvidaci věcí, které by jiný pozůstalý mohl chtít. Bezprostředně po úmrtí je možný také odvoz osobních věcí, které nemají žádnou mimořádnou hodnotu, jako např. oblečení, obuv, hygienické potřeby.

  Všechno cenné musí zůstat

  I v případě, kdy se například s ostatními dědici domluvíte, kdo který majetek zdědí, a všichni s rozhodnutím souhlasí, stejně je třeba si nepřivlastňovat žádné z cenných věcí, dokud nepadne oficiální rozhodnutí v dědickém řízení. Během procesu se mohou objevit nečekané komplikace, o kterých nevíte (například potomek z 1. manželství, který není v kontaktu s nikým z rodiny). Proto je třeba vždy počkat s rozebíráním cenným věcí do chvíle, kdy soudní komisař neučiní konečné rozhodnutí o konkrétní věci.

  Průběh dědického řízení

  Vedením celého řízení pověřuje soud příslušného notáře v místě úmrtí. Není tedy možné si notáře vybrat. Dědické řízení začíná zhruba měsíc po úmrtí a může několik měsíců až let. Za předpokladu, že se nevyskytnou žádné komplikace a jednotliví dědicové se mezi sebou shodnou, bývá délka trvání kolem tří až čtyř měsíců. Pokud se naskytnou komplikace nebo rozepře mezi jednotlivými dědici, můžeme se bavit i o několika letech. Obecně se ovšem většina dědických řízení o pozůstalosti ukončí do jednoho roku.

  Požadavky notáře

  Pokud je součástí dědictví nemovitost, notář vždy žádá o odborný odhad ceny nemovitosti. V případě družstevního podílu bude potřeba podat informaci o výši tohoto podílu. Poté notář v dědickém řízení rozhodne a pokud se nikdo neodvolá, stávají se určení dědicové vlastníky nemovitosti. Notář provádí také zápis do katastru nemovitostí. 

  Rádi vám pomůžeme s oceněním nemovitosti nebo s jejím vyklizením

  Pokud byste o takové služby měli zájem, nechte nám na sebe kontakt. Co nejdříve se vám potom ozveme a probereme vaše možnosti.

  Práva a povinnosti dědiců

  Pokud zemřelý neurčil jinak, správu pozůstalosti budou vykonávat všichni dědicové. Nebo na základě domluvy všech dědiců se této správy může ujmout pouze jeden z nich. Před koncem dědického řízení jsou dědicové oprávněni nemovitost užívat pro svoji vlastní potřebu a opečovávat ji, ale nejsou oprávněni ji prodat nebo provádět jakékoli přestavby a větší rekonstrukce. Veškeré změny na nemovitosti musí vždy počkat až do konce dědického řízení.

  Jak je to s pronájmem

  Jiný postup se týká pronájmu nemovitosti v rámci dědického řízení. Pronájem je možné uskutečnit při splnění určitých podmínek i během řízení. Všichni předpokládaní dědicové musí s pronájmem souhlasit a zároveň je třeba mít povolení soudu. 

  Co dělat pokud chci nemovitost prodat

  Pokud na prodej nemovitosti spěcháte, je nejlepší poradit se s někým, kdo dané problematice rozumí. Nejčastěji se jedná o realitního makléře, realitního advokáta, nebo například mediátora. O doporučení můžete požádat také Pohřební službu Brno, která má kvalitní kontakty na odborníky z celé republiky.

  Potřebujete pomoci sepsat závěť?

  Vytvořte si vlastní závěť do 15 minut přes naší aplikaci. Dokument vám potom zkontrolují experti na dědické právo. To vše za 2 190 Kč. Zjistit více

  Začít zdarma