Hospic

Hospic, mobilní nebo domácí hospic a dětský hospic. Všechny tyto tři termíny a vše s nimi související si vysvětlíme s následujícím článku.

Hospic

Hospic je zdravotnicko-sociálním zařízení, které slouží pro osoby s nevyléčitelnými chorobami a těžce nemocné pacienty v závěrečné fázi života. Spadá pod takzvanou paliativní péči. Ta řeší především důstojný odchod pacientů, snižování bolesti v posledních stádiích nemoci. Zaměstnanci hospiců dbají též o poskytnutí psychické a duchovní podpory. Snaží se navázat spolupráci s rodinou nemocného a připravit je na odchod jejich blízkého. První moderní hospicové zařízení vzniklo v sedmdesátých letech minulého století na území Anglie. Pokud využíváte služeb hospice a chcete se připravit, můžete se kdykoli ozvat pohřební službě v Praze nebo pohřební službě ve vašem regionu, kde s vámi proberou postup v případě úmrtí vašeho blízkého.

Mobilní (domácí) hospic

V dnešní době jsou stále populárnější mobilní, neboli domácí hospicové služby, kdy je rodinám poskytnuto potřebné vybavení a podpora zdravotnického personálu přímo u nich doma. Členové rodiny jsou zaučeni profesionálním zdravotnickým personálem v péči o blízkého. Cílem je, aby mohl těžce nemocný člověk odejít v domácím rodinném prostředí, které nemá nemocniční charakter. Domácími hospici se zabývají některé neziskové organizace, které tvoří multidisciplinární týmy složené ze sociálního pracovníka, zdravotních sester, lékaře, psychoterapeutů a duchovních. Pokud využíváte služeb mobilního hospice, můžete kdykoli kontaktovat pohřební službu ve vašem regionu, abyste byli připraveni řešit situaci úmrtí a vyzvednutí vašeho blízkého doma.

Dětský hospic

V dnešní době už existují také dětské hospice, specializující se pouze na děti trpící na smrtelné choroby. Přestože smrt vnímá většina lidí jako přirozenou součást života a koloběh s ním spojený, u dětí a mladistvých jsou smrtelně nemocné choroby nečekané a jejich odchod pro rodiče nesmírně bolestivý. Paliativní péče o děti má svá specifika i v celkové komunikaci s rodinou a vysvětlení smrti dětem. V tom rodinu můžou podpořit specializovaní psychoterapeuti a zdravotní pracovníci. Doprávázením rodin s dítětem s nevyléčitelnou chorobou se zabývá například mobilní hospic Ondrášek či Domov pro Julii.

Rádi vám se vším pomůžeme

Chápeme, že smrt blízkého je situace, kterou neplánujete. Zavolejte naší pohřební službě a jsme připraveni vaši situaci okamžitě řešit. Se vším vám pomůžeme a vytvoříme pro vás a vaše blízké to nejosobnější poslední rozloučení.

315 558 136
K dispozici 24/7