Co to je pitva?

Pokud není jasná příčina smrti zesnulého, soudní lékaři ji dokáží určit pomocí pitvy.

Kdy je nutná soudní pitva?

Pitva je nařízena vždy pokud jde o sebevraždu nebo je příčina smrti nejasná. Zpravidla je pitva nařízena v 99 procentech případů, kdy dotyčný zemře doma sám bez přítomnosti dalších osob. Soudní pitvu nařizuje koroner nebo lékař, který provádí ohledání zesnulé osoby. Může ji nařídit ale také policie, pokud existuje podezření na zavinění cizí osobou. Pitva ve zdravotnickém zařízení je povinná například pokud v nemocnici člověk zemře během operace nebo existuje podezření na zanedbání péče.

Anatomická pitva

Mimo pitvu soudní existuje také pitva anatomická, která slouží primárně k výuce mediků. Pro darování těla vědě však musí být podepsán souhlas s vybraným anatomickým ústavem. Pokud chcete po smrti darovat své tělo na vědecké účely, můžete se ozvat například pohřební službě v Ústí nad Labem, kde vám poradí, na koho se obrátit a jak postupovat.

Rádi vám se vším pomůžeme

Chápeme, že smrt blízkého je situace, kterou neplánujete. Zavolejte naší pohřební službě a jsme připraveni vaši situaci okamžitě řešit. Se vším vám pomůžeme a vytvoříme pro vás a vaše blízké to nejosobnější poslední rozloučení.

V Praze, Brně nebo jinde po ČR

315 558 136
K dispozici 24/7