Úmrtní list

V případě úmrtí blízké osoby je nutné informovat mnoho institucí a zrušit všechny smluvní vztahy, které zesnulý měl, jako například dodávky energií, smlouvu u mobilního operátora, vyplácení důchodu.. Nic z toho ale není možné vyřídit bez úmrtního listu.

Co je to úmrtní list?

Úmrtní list je oficiální dokument potvrzující smrt dané osoby. Každý úmrtní list obsahuje následující údaje:

  • celé jméno a příjmení zesnulého

  • datum narození zesnulého

  • datum a místo úmrtí

  • místo trvalého bydliště v době úmrtí

  • informaci o manželovi či manželce zesnulého

Kdo úmrtní list vystavuje a jak dlouho to trvá?

Úmrtní list vystavuje nejbližší matriční úřad v místě, kde ke smrti došlo. Matrika má ze zákona na vystavení tohoto dokumentu 30 pracovních dní. Vystavení úmrtního listu je zdarma. Tento list si musí pozůstalí uchovat pro následné vyřizování záležitostí po zesnulém či k zařízení vdovských a sirotčích důchodů. Konkrétní proces se liší mezi jednotlivými regiony v ČR. Například pohřební služby v Praze posílají tyto informace matrice přes moderní datové schránky, Pohřební služba Ústí nad Labem záležitost vyřizuje písemně a vypraviteli pohřbu přijde úmrtní list poštou. Pokud si to vypravitel přeje, může vždy zajít s doklady na matriku a vyřídit si úmrtní list sám. Například brněnská matrika při takové návštěvě vystavuje úmrtní listy na počkání. Při návštěvě matriky je třeba odevzdat občanský průkaz a kartičku pojištěnce zesnulého. Pokud jsou k dispozici, proces vystavení úmrtního listu urychlí přinesení i kopie rodného a oddacího listu. Matrika následně kontaktuje notáře, který do 1-3 měsíců od úmrtí zahájí dědické řízení.

Rádi vám se vším pomůžeme

Chápeme, že smrt blízkého je situace, kterou neplánujete. Zavolejte naší pohřební službě a jsme připraveni vaši situaci okamžitě řešit. Se vším vám pomůžeme a vytvoříme pro vás a vaše blízké to nejosobnější poslední rozloučení.

V Praze, Brně nebo jinde po ČR

315 558 136
K dispozici 24/7