HR výzvy roku 2024 a jak se na ně připravit

Anna Janoštíková23. 11. 2023

Světová pandemie, válečné konflikty téměř na našem prahu, energetická a ekonomická nestabilita... Během posledních let nás zasáhla vlna nejistoty, což ovlivnilo náš pohled na život i pracovní prostředí. Přehodnocujeme ustálené postupy, klademe si nové otázky a přerovnáváme priority. Pravděpodobně jste si všimli podobných změn také u svých zaměstnanců. Jak se transformuje jejich vnímání práce, jaká očekávání mají k vám jako zaměstnavateli a zejména, jak na to reagovat tak, abyste udrželi váš tým stabilní a motivovaný? Podíváme se na konkrétní výsledky provedených průzkumů.

Obsah

  Po čem zaměstnanci touží?

  Díky pandemii jsme byli v uplynulých letech donuceni vyzkoušet a zavést nové způsoby práce. Spousta lidí si díky tomu uvědomila množství potenciálních možností, které jim dřív nebyly až tak zjevné. Tyto možnosti s sebou ale nesou také nemalý počet nových výzev, které mají vliv na naše zdraví fyzické, ale především duševní. Po čem tedy teď zaměstnanci nejvíce touží?

  Work-life balance

  Období, kdy jsme nemohli jen tak navštěvovat rodinu, cvičit v posilovně nebo jet k moři nás přinutilo přehodnotit naše životní priority a způsob, jakým trávíme čas. Pro mnoho z nás přestala být kariéra na prvním místě. Už nejsme ochotni se pro ni plně obětovat, a peníze se na žebříčku hodnot posunuly níže. LinkedIn průzkum ukazuje, že 63 % lidí považuje work-life balance za klíčový faktor při výběru zaměstnání. 

  Zaměstnanci jednoduše touží po tom mít dostatek prostoru na to, co je pro ně důležité i mimo jejich práci. Chtějí se cítit dobře. Tato touha nezahrnuje čistě volný čas, ale také mentální energii, která jim zbývá po skončení pracovní části dne. Motivovat lidi a získat si jejich loajalitu se proto stává stále obtížnější. 

  Práce bez omezení místa a času

  Průzkum Ipsos posbíral data od 12 500 zaměstnanců z 29 různých zemí. Z těchto respondentů je 66 % přesvědčeno, že jim práce z domova poskytuje větší volnost při plánování a také větší klid. Proto zastávají názor, že by měl být zaměstnavatel flexibilní ohledně přítomnosti v kanceláři. 

  Někteří odborníci vznesli obavy z tohoto kroku. Dle jejich názoru by se zaměstnanci pracující převážně z domu mohli cítit vyčlenění z kolektivu, postrávat kontakt s kolegy a tím zvýšit pravděpodobnost vyhoření. Tyto obavy se ale nepotvrdily. Naopak 64 % zaměstnanců z průzkumu tvrdí, že jsou při práci z domu více produktivní. 

  Péče o psychické zdraví

  Toto je spojeno s předchozím bodem, pojďme se na to však podívat detailněji. Celých 53 % zaměstnanců nyní považuje psychické zdraví a pohodu za důležitější než práci, což je přímý výsledek pandemických zkušeností. Mnozí z nás prošli náročným obdobím, které nás vedlo k umístění naší psychické pohody na první místo.

  S nástupem mladé generace na pracovní trh bude tento trend ještě více zesilovat. Otevřeně diskutovat o psychických problémech již není tabu, a s aktuálním neklidem kolem nás bude toto téma pravděpodobně stále aktuálnější.

  Co můžete jako firma udělat pro své zaměstnance v této situaci? Celých 66 % zástupců generace Z vyjádřilo zájem o práci ve firmě, která bere v potaz jejich duševní zdraví a pohodu. Podpora v tomto směru vám jako firmě přinese zřejmé benefity. Zvýšíte tím motivaci, loajalitu a také výkon svých zaměstnanců. Psychická pohoda totiž úzce koresponduje s úrovní produktivity.

  Vyhněte se nízké produktivitě a vysoké fluktuaci zaměstnanců

  Co se stane, když vaši zaměstnanci nebudou spokojení? Ne vždy vám hned oznámí, že odcházejí. Zejména v dnešní době nejistoty. Zaměstnanci zůstanou ve firmě, ale sníží své úsilí tak, aby stále dosáhli na svou měsíční mzdu, ale s minimálním nasazením. Bez přesčasů, bez vlastní iniciativy, bez posunu vpřed. Tento způsob práce je dnes označován jako quiet quitting. 

  Mladá generace odmítá přijmout nastavenou hustle-culture a odmítá podřídit svůj život pouze práci. To platí zejména ve firmě, která o ně nejeví zájem jako o lidi, ale pouze jako o zdroj pracovní síly a zisk pro podnikání. Proto je důležité pravidelně projevovat zaměstnancům, že vás skutečně zajímají a že vám záleží na tom, jak se ve vaší firmě cítí.

  Jak se jako firma přizpůsobit novým požadavkům a očekáváním zaměstnanců?

  Klíčové body jsme již zdůraznili výše. Zaměstnanci vyžadují flexibilitu a prostor udržovat si rovnováhu mezi pracovním a osobním životem s ohledem na zachování svého duševního zdraví.

  Dokonce 91 % zaměstnanců je přesvědčeno, že by zaměstnavatel měl projevit přímý zájem o jejich mentální zdraví. Podpora duševního zdraví a pohody v rámci firemních benefitů je tedy jednoznačně správnou cestou k udržení si spokojených a motivovaných zaměstnanců.

  Co můžete dělat? Nabídněte vašim zaměstnancům podporu v těch nejtěžších chvílích jejich života. 26% zaměstnanců ročně si projde ztrátou blízkého člověka. S platformou Care ve formě zaměstnaneckého benefitu podáte vašim zaměstnancům pomocnou ruku během tohoto těžkého období. Naši experti jsou nachystaní podpořit vaše zaměstnance jak po administrativní tak psychické stránce. Investujte do podpory duševního zdraví vašeho týmu s pozitivními dopady na celou firmu. Více tom, jaký vliv může mít zaměstnanecký benefit Goodbye Care na vaši firmu si můžete přečíst v našem článku 3 důvody, proč Goodbye Care vaší firmě pomůže.