Jsme k dispozici 24/7

Náš tým na pomocné lince vám se vším pomůže

Tým pohřební služby Goodbye.cz315 558 136

Pracovní volno na pohřeb a podmínky pro jeho získání

Anna Janoštíková23. 02. 2021

Seznamte se s podmínkami, za kterých máte právo na získání pracovního volna. V jakých případech dostanete dva dny a kdy pouze jeden, kdy bude volno placené a kdy neplacené? A co vše budete potřebovat, aby vám bylo volno přiděleno?

Obsah

  Kdy máte nárok na placené pracovní volno

  Pokud zemřel někdo z vašich blízkých, máte právo na placené volno z práce. Počet dní se ale liší podle toho, jaký byl váš vztah se zesnulým.

  Úmrtí v rodině

  Po smrti manžela, druha, registrovaného partnera nebo dítěte, máte ze zákona nárok na tři dny placeného volna. Dva na přípravu obřadu a jeden den na pohřeb samotný. 

  V případě úmrtí rodičů, sourozenců, prarodičů, tchána a tchýně, švagra a švagrové nebo snachy a zetě máte nárok na jeden den placeného volna. Pokud zařizujete smuteční obřad, máte možnost využít dvou dnů.

  Úmrtí osoby, se kterou jste sdíleli domácnost

  Pokud zesnul příbuzný, který není zmíněn v seznamu výše, máte nárok na jeden den placeného volna jen v případě, že s vámi v době úmrtí žil v jedné domácnosti. To samé platí také pro jakékoli jiné osoby, které s vámi žily v jedné domácnosti. Na jeden den volna tedy máte nárok i v případě, že zemřel váš partner, s nímž jste žili ve společné domácnosti.

  Úmrtí kolegy z práce

  Ve chvíli, kdy zemře kolega z práce, je také možnost získat placené volno. Musí ho však udělit zaměstnavatel konkrétním osobám. Ty mohou dostat placené volno na nezbytně dlouhou dobu, během které se dostaví na smuteční obřad, zúčastní se jej a poté se vrátí do práce. 

  Jiné případy

  V situaci, kdy se nejedná o úmrtí nikoho z výše zmíněných, vaší jedinou možností je individuální domluva se zaměstnavatelem a čerpání dovolené, či neplaceného volna. Zaměstnavatel je v právu odmítnout vaši žádost v případě, pokud máte v daném měsíci neomluvenou pracovní absenci.

  Na kolik dní placeného volna máte nárok zjistíte jednoduše i z této přehledné tabulky.

  Pracovní volno a noční směny

  I v případě, kdy pracujete na noční směně, máte nárok na placené volno na pohřeb. Týká se vás v případech, kdy byste kvůli obřadu nestihli začátek směny nebo museli z práce odcházet dříve.

  Co je třeba dodat zaměstnavateli pro získání volna na pohřeb

  Pokud to váš zaměstnavatel vyžaduje, pohřební služba pořádající obřad vám vystaví potvrzení o účasti na pohřbu. Toto potvrzení je dostačujícím důkazem o vaší účasti a na jeho základě vám zaměstnavatel zpětně udělí placené volno, splňujete-li podmínky jeho získání zmiňovány výše.

  Rozdíl mezi pohřbem a smutečním rozloučením

  Zákon stanovuje, co je považováno za pohřeb a co ne. Oficiální pohřeb je pouze uložení ostatků do hrobu, urny nebo rozptýlení popela na rozptylové loučce. Pokud se například den po pohřbu koná smuteční hostina nebo neoficiální poslední rozloučení u příbuzných doma nebo v přírodě, není to považováno za pohřeb a není tedy možné na takovou událost získat placené volno. Můžete ale požádat o dovolenou nebo volno neplacené.

  V případě jakýchkoliv otázek prosím neváhejte kontaktovat naší pohřební službu Opava.

  Potřebujete pomoci sjednat pohřeb?

  Pomůžeme vám naplánovat jedinečné rozloučení pro vašeho blízkého (Praha, Brno a další). Pohřeb s obřadem, kremace bez obřadu nebo i netradiční pohřeb. To vše za jednu transparentní cenu od 12 900 Kč. Zjistit více

  Začít