Kondolence aneb kdy, komu a jak správně vyjádřit upřímnou soustrast?

Anna Janoštíková17. 02. 2021

Upřímná soustrast se NEPŘEJE. Jak tedy správně kondolovat a vyjádřit soucit druhým? Pokud vám dorazí zpráva o úmrtí člověka, je vhodné kondolovat jeho nejbližším a vyjádřit jim tak svou soustrast. Existují dva způsoby, jak můžete kondolovat: ústně (osobně) a písemně. Každá z forem vyžaduje trochu jiný přístup. My vám poradíme jak postupovat, jaká volit slova a čemu se ideálně vyhnout.

Obsah

  Osobní kondolence (před i na pohřbu)

  Ve chvíli, kdy se dozvíte o smrti blízkého, kondolujete při prvním osobním setkání s pozůstalým, pokud jste s ním v pravidelném kontaktu. Pokud ne, kondolujete mu při setkání na samotném pohřbu. Je důležité myslet na to, že každý smuteční obřad je jiný a je tedy potřeba, abyste se přizpůsobili aktuální situaci. V prvé řadě musíte vždy brát ohled na pozůstalé a jejich city.

  Nejvhodnější čas na pohřbu

  Na pohřbu se většinou kondoluje dvakrát. A to po příchodu do síně, pokud je k tomu příležitost, a po skončení obřadu. Oficiální kondolence začíná po obřadu, kdy se pozůstalí předem domluví jestli chtějí kondolence přijímat. V čas kondolence se zpravidla postaví na předem určené místo a účastníci k nim postupně přicházejí.

  Může se stát, že se pozůstalí rozhodnou kondolence nepřijímat. Bývá tomu tak v případech, kdy ztráta blízkého byla pro jeho rodinu a přátele extrémně bolestivá. Pokud se pozůstalí rozhodli kondolence nepřijímat, je naší povinností toto rozhodnutí za všech okolností respektovat.

  pokud pohřeb zařizujete vy, je dobré se předem rozmyslet, jestli si přejete přijímat kondolence či nikoli. Ve většině regionech se vás obřadník zeptá těsně před obřadem, ale například v Pohřební službě Jihlava či v pohřebním ústavu Ostrava je zvykem se o přijímání kondolencí bavit už několik dní před pohřbem.

  Chápeme, že ztráta blízkého je náročné období. V Goodbye vám rádi pomůžeme vše zvládnout o trochu lépe:

  • Provedeme vás vším důležitým
  • Vyřešíme za vás převoz vašeho blízkého a veškeré poplatky
  • Postaráme se o organizaci pohřbu
  • Zajistíme veškerou dokumentaci na matrice
  • Převedeme digitální účty, pomůžeme s prodejem nemovitosti a mnoho dalšího
  Nezávazně poptat

  Pohřební služba Praha - Nejlépe hodnocená (2024)

  315 558 136
  Jsme k dispozici 24/7

  Komu kondolujeme

  Neexistují žádná pravidla, která by pevně určovala, komu můžete a komu nesmíte vyjádřit upřímnou soustrast. Je tedy třeba brát v úvahu jak váš vztah k zesnulému, tak rodinné vztahy mezi zesnulým a jeho příbuznými. Většinou ale nemůžete nic pokazit kondolencí nejbližším pozůstalým (manželce/manželovi, rodičům, dospělým dětem, osobám spolužijícím v jedné domácnosti). Upřímnou soustrast ale můžete vyjádřit komukoli, kdo byl odchodem zesnulého zasažen.

  Pokud kondolujete na konci smutečního obřadu, je třeba vyjádřit upřímnou soustrast všem lidem stojícím na místě určeném k přijímání kondolencí.

  Co mám ale říkat? Vyjádření soustrasti

  To je úplně nejdůležitější. Nejlepším příkladem je upřímný a pevný stisk ruky doprovázený slovy: „upřímnou soustrast“, „přijměte mou upřímnou soustrast“, „dovolte, abych vám vyjádřil upřímnou soustrast",  „přijměte, prosím, moji upřímnou soustrast, je mi to líto", „přijmi mou upřímnou soustrast".

  Co byste si měli uvědomit je, že upřímnou soustrast nikomu nepřejete. Slovnímu spojení: „přeji vám upřímnou soustrast“, byste se tedy u vyjádření soustrasti rozhodně měli vyhnout.

  Kondolence nepřímá (texty kondolence)

  Nepřímou kondolencí se rozumí vše, kde nedochází k osobnímu podání rukou. V dnešní době máme spoustu možností, jak kondolovat a opět neexistují žádná pevná pravidla. Dobrým ukazatelem pro zvolení správného způsobu kondolence je ale cesta, kterou vám byla smrt zesnulého oznámena. Pokud vám smuteční oznámení přišlo e-mailem, je naprosto v pořádku odpovědět také elektronicky. Pokud jste ale obdrželi parte poštou, mohla by odesilatele elektronická odpověď urazit nebo mu připadat neuctivá. Vhodnější by tedy bylo odpovědět také poštou, například dopisem či pohledem.

  Dopis (kondolenční list)

  Tradičním způsobem je kondolování dopisem. Jaký má ale takový upřímná soustrast text? Součástí dopisu může být vaše osobní vyjádření, nebo převzatý obsah, například citát, básnička nebo verš z Bible. Kondolence formou dopisu je velmi osobní, záleží tedy hodně na vašem vztahu k zesnulému. Takovému dopisu se říká kondolenční list.

  Pohled (kondolenční karta)

  Pokud nechcete psát dopis, máte možnost si v papírnictví pořídit předtištěnou šablonu kondolenčního listu. Starost s obsahem kondolence vám vyřeší natištěné citáty či verše a vy se jen podepíšete a pošlete pohlednici na adresu pozůstalého. Ačkoli je tato forma jednodušší a rychlejší, působí méně osobně.

  E-mail nebo SMS

  Prostřednictvím e-mailu, nebo zprávy přes telefon je možné poslat také obrázek s kondolencí, který v tuto chvíli bude zastupovat tištěné přání. Volili bychom to ale až jako poslední variantu. Je nejméně osobní a někoho se může až dotknout. Je také potřeba zvážit technickou zdatnost osoby, která bude takovou kondolenci přijímat.

  Poděkování za kondolenci

  Pokud jste v pozici člověka, který kondolence přijímá osobně, jednoduché poděkování je jako reakce naprosto dostačující. Pokud vám kondolence přišla poštou nebo elektronicky, není nutné odpovídat. Je tedy jen na vás, jestli se rozhodnete v komunikaci pokračovat či nikoliv.

  Potřebujete pomoci sjednat pohřeb?

  Pomůžeme vám naplánovat jedinečné rozloučení pro vašeho blízkého (Praha, Brno a další). Pohřeb s obřadem, kremace bez obřadu nebo i netradiční pohřeb. To vše za jednu transparentní cenu od 12 900 Kč. Zjistit více

  Začít