Vinohradský hřbitov: Informace, otevírací doba, mapa, zajímavosti

Anna Janoštíková25. 03. 2022

Vinohradský hřbitov, někdy také označován množným číslem, jako Vinohradské hřbitovy, je třetím největším veřejným pohřebištěm na území Prahy. V našem článku najdete nejen otevírací dobu, mapu a praktické informace, které by vás mohly zajímat. Najdete v něm také spoustu zajímavostí z historie nebo například slavné osobnosti, které na tomto hřbitově našly místo svého věčného odpočinku.

Obsah

  Otevírací doba

  Otevírací doba Vinohradského hřbitova se liší podle jednotlivých měsíců takto:

  Leden – únor: 8 – 17 hod

  Březen – duben: 8 – 18 hod

  Květen – září: 8 – 19 hod

  Říjen: 8 – 18 hod

  Listopad – prosinec: 8 – 17 hod

  Adresa, dostupnost a mapa

  Adresa

  Vinohradský hřbitov se nachází na adrese Vinohradská 294/212, 100 00 Strašnice. Hlavní vstup na hřbitov najdete z ulice Vinohradská. Na pravé straně ke hřbitovu přiléhá areál strašnického Krematoria, který je oddělen zdí. I když jednotlivé areály nejsou propojeny, je možné mezi nimi projít brankou u budovy krematoria.

  Dostupnost

  Pokud využíváte MHD, nejbližší zastávkou tramvaje je zastávka Vinohradské hřbitovy. Nejbližší zastávkou metra je Strašnická na zelené lince A, vzdálená cca 15 minut pěší chůze. Pro řidiče je naproti hlavnímu vchodu zřízeno placené parkoviště.

  Mapa

  Historie

  Vinohradský hřbitov byl založen už roku 1885 a postupně byl třikrát rozšiřován. První rozšíření proběhlo v roce 1897, kdy byla na hřbitově vystavěna kaple sv. Václava. Druhé rozšíření proběhlo v roce 1912 a třetí následovalo o 10 let později. Dříve sloužil především k pohřbívání lidských ostatků bohatých měšťanů. Největší množství hrobů je na hřbitově z období přelomu 19. a 20. století a období první republiky.

  Současnost

  V současné době je hřbitov plně obsazen a pohřbívá se pouze do nově uvolněných hrobových míst nebo do urnových hrobů či kolumbárií. Se svou rozlohou 10 hektarů je Vinohradský hřbitov třetím největším v Praze a je zapsán ve státním seznamu nemovitých kulturních památek.

  Vinohradský hřbitov v číslech

  • cca 16 000 hrobových míst

  • přes 900 hrobek

  • 4 300 urnových míst

  • 1 850 míst v kolumbáriu

  Obřadní síně

  Pokud byste na Vinohradském hřbitově chtěli uspořádat poslední rozloučení pro vašeho blízkého, můžete se obrátit na pražskou pohřební službu, která vám se vším ráda pomůže. Co se obřadních síní týče, možnosti jsou dvě:

  Vinohradská obřadní síň

  Tato síň je jednou z menších pražských obřadních síní. Její celková kapacita je 50 osob, z toho je 32 míst k sezení. Síň je vybavena katafalkem a stálou umělou květinovou výzdobou. Během zimy není síň vytápěná. Najdete ji zhruba 250 metrů od vchodu do hřbitova směrem na východ.

  Kaple sv. Václava

  Novogotická kaple sv. Václava se nachází za centrálním křížem Vinohradského hřbitova, naproti Vinohradské obřadní síně. Byla postavena roku 1897, navržena architektem Antonínem Turkem. V posledních letech byla čerstvě zrekonstruovaná. Nyní má kapacitu 50 smutečních hostů, z toho je 37 míst k sezení. Je vybavena katafalkem, systémem pro reprodukovaný hudební doprovod a obrazovkou pro promítání fotografií či videa.

  Zajímavosti

  Na Vinohradském hřbitově našla místo svého posledního odpočinku spousta slavných či známých osobností. Uvádíme zde několik nejvýznamnějších, zde se ale můžete posívat na kompletní seznam.

  Významné osobnosti

  • Václav Havel, 1. prezident České Republiky, spisovatel a dramatik. Jeho hrobka je umístěna v arkádách kaple sv. Václava.

  • Jan Kotěra, architekt mnoha významných budov po celé ČR

  • Jiří Šlitr, hudební skladatel a klavírní virtuóz

  • Karel Lidický, výtvarník

  • Jan Gebauer, vědec

  • Josef Laufer, novinář a reportér