List o prohlídce zemřelého

Pokud zajišťujete pohřeb blízké osoby, nejspíš se setkáte s termínem List o prohlídce. Co to ale vlastně znamená a co tento dokument obsahuje? Jaký je rozdíl mezi zmiňovaným listem o prohlídce a úmrtním listem? Vše vám vysvětlíme v následujících řádcích.

Co je to list o prohlídce zemřelého?

List o prohlídce, také nazývaný jako ohledací list nebo list o ohledání zemřelého, je dokument, který potvrzuje úmrtí dané osoby. Vždy je vystavován v několika vyhotoveních, z nichž každé z vyhotovení je určeno pro jiný účel:

  • Část A pro statistický úřad

  • Část B1 pro matriční úřad

  • Část B2 je určena vypraviteli pohřbu

  • Část B3 náleží pohřební službě zajišťující pohřeb

Kdo ho vystavuje?

List o prohlídce vystavuje ten, kdo provádí ohledání těla zemřelého. Je to tedy lékař přítomný ve zdravotnickém zařízení, přivolaný k místu úmrtní nebo koroner. Přítomný lékař může nařídit pitvu například při podezření na cizí přičinění úmrtí. Zdravotnická instituce, která list o prohlídce vystavila, je zodpovědná za jeho zaslání příslušnému matričnímu úřadu, který na jeho základě vystavuje do 30 dní od přijetí úmrtní list.

Pokud došlo k úmrtní doma nebo jinde mimo nemocnici, je vždy nutné mít první k dispozici list o prohlídce. Bez něj nemůže pohřební služba přijet zesnulého vyzvednout.

Rádi vám se vším pomůžeme

Chápeme, že smrt blízkého je situace, kterou neplánujete. Zavolejte naší pohřební službě a jsme připraveni vaši situaci okamžitě řešit. Se vším vám pomůžeme a vytvoříme pro vás a vaše blízké to nejosobnější poslední rozloučení.

V Praze, Brně nebo jinde po ČR

315 558 136
K dispozici 24/7