Krematorium v Českých Budějovicích

Anna Janoštíková08. 03. 2021

Českobudějovické krematorium je dalším krematoriem, které je spolu s hřbitovem a kaplí Svaté Otýlie na seznamu národních kulturních památek. Celý komplex se nachází v městské části Nemanice, České Budějovice 3.

Obsah

  Původní krematorium

  Původní, nebo také staré krematorium bylo zřízeno v letech 1924 až 1925 z městských peněz. Bylo vytvořeno z upravené umrlčí komory, dnes už bychom řekli márnice. Úpravu prostor provedla místní stavební firma A. Teverný podle projektových plánů předložených městským stavebním úřadem. Technologie a vybavení následně dodala společnost Julius Schmalz z Olomouce. První žeh proběhl 19. dubna roku 1925. Během prvních let provozu se provádělo okolo 50 kremací ročně. Nyní si pohřby v Českých Budějovicích můžete objednat u zdejší pohřební služby.

  Po postavení nového krematoria byla tato budovat upravena na kolumbárium, které funguje dodnes. Stojí po levé straně za hlavním vchodem na hřbitov, naproti kapli svaté Otýlie.

  Nové krematorium

  Když původní krematorium přestalo být kapacitně vyhovující, začala v roce 1975 výstavba nového krematoria mimo území pohřebiště. Tuto stavbu vedla firma Pozemní stavby Českých Budějovic. Architekti, kteří měli projekt na starosti se jmenovali Jan Benda a Boris Čepek. Stavba dohromady stála necelých 27 milionů korun a trvala pět let. Dokončena a uvedena do provozu byla budova v lednu roku 1980. 

  Během prvních let užívání byl roční počet žehů kolem 1 500 a postupně se zvyšoval až na současných 2 500 kremací ročně. 

  Roku 1958 byl celý hřbitovní areál včetně kaple svaté Otýlie a krematoria zařazen na seznam národních kulturních památek. 

  Prostory

  Krematorium je vybaveno třemi spalovacími pecemi, kancelářemi, zázemím pro zaměstnance a obřadní síní. Obřadní síň má kapacitu zhruba 50 sedících míst. Vnitřní dekorace jsou dílem sochařky Arany Mertlové. Venkovní socha je od sochařky Maláskové a jmenuje se Plameny. 

  Zajímavosti

  Budějovické krematorium provádí kremace pro celý region ve kterém je z veškerých pohřbů 94% kremací. 

  Během koronavirové krize, kdy některá jiná krematoria v České republice musela upravovat směnnost svých zaměstnanců, nebo dokonce odvážet zesnulé do jiných krematorií s vyšší kapacitou, České Budějovice zvládaly situaci bez problémů a to i přesto, že jedna spalovací pec procházela opravami.