Poradna > Další články

Krematorium Motol v Praze

Anna Janoštíková10. 03. 2021

Krematorium Motol je druhým krematoriem v Praze postaveným 22 let po začátku fungování prvního pražského krematoria ve Strašnicích. Leží na Praze 5 v Plzeňské ulici a je obklopeno hřbitovem a urnovým hájem.

Obsah

  Historie

  První návrh na vybudování krematoria v Motole vznik už v roce 1937. Vytvořil jej Alois Mezera, návrh ale nebyl přijat. Rostoucí počet kremací v Praze a okolí ale nakonec přece jen donutil radní se k myšlence druhého krematoria na opačném břehu Vltavy vrátit. Po získání pozemků v Motole byla vyhlášena soutěž, které se zúčastnilo pět architektů se svými návrhy. Nakonec byl vybrán projekt architekta Josefa Karla Říhy. Stavba začala v roce 1951 a trvala 4 roky. Roku 1954 bylo krematorium uvedeno v provoz. Urnový háj rozprostřený kolem krematoria je koncipovaný jako lesní hřbitov, který ve smutečních hostech vyvolává pocit klidu a spojení s přírodou. 

  Obřadní síň

  Obřadní síň v krematoriu Motol je specifická pro svou stahovatelnou prosklenou stěnu. Díky ní je možné vytvořit komorní a velmi intimní atmosféru pro rozloučení v pouze rodinném kruhu či za přítomnosti jen několika blízkých. Naopak v případech, kdy se jedná o obřady větší, vytáhnutím stěny je obřadní síň propojitelná s předsálím, čímž tvoří prostor až pro 95 osob, z toho 40 míst k sezení. 

  Zajímavosti

  Roku 1999 byl střediskem Konfederace politických vězňů nalezen dokument o ukládání popela popravených politických vězňů z 50. let do urnového háje. Z informací uchovaných v evidenci o společných hrobech bylo zjištěno, ve kterém společném hrobě byl popel uložen. Radou Zastupitelstva hlavního města Prahy bylo poté finančně zajištěno vybudování čestného pohřebiště, kam byl popel přemístěn. Dne 20. května 2000 bylo Konfederací politických vězňů uspořádáno otevření a vysvěcení tohoto čestného pohřebiště. Události se zúčastnili zástupci hlavního města Prahy, představitelé státu a velké množství bývalých spoluvězňů.