Jsme k dispozici 24/7

Náš tým na pomocné lince vám se vším pomůže

Tým pohřební služby Goodbye.cz315 558 136

Přehledný návod: Co dělat po úmrtí v rodině (blízké osoby)

Anna Janoštíková22. 02. 2021

Smrt blízkého člověka je jednou z nějtěžších a nejsmutnějších událostí, které nás v životě mohou potkat. Často přichází nečekaně a postaví nás do situace, kdy se musíme nejen vyrovnávat s velmi silnými emocemi, ale zároveň zařizovat řadu formalit, na které v takovou chvíli vůbec nemáme myšlenky. Náš průvodce vám pomůže se na takovou chvíli připravit nebo ji lépe zvládnout. Projdeme s vámi několik důležitých kroků, které je potřeba učinit v nejbližších hodinách a dnech po úmrtí člověka, kterého jste milovali.

Obsah

  Obecný postup při úmrtí v rodině

  Prvotní postup závisí na tom, kde k úmrtí dojde. Zpravidla mohou nastat tři případy: 

  • úmrtí mimo zdravotní nebo sociální zařízení - doma

  • úmrtí v nemocnici nebo sociálním zařízení

  • úmrtí v zahraničí

  Každé z uvedených možností se věnujeme podrobněji níže. Kliknutím na následující odkazy se dozvíte více o podmínkách získání pracovního volna na pohřeb nebo o možnostech finanční podpory na pořádání obřadu. O typech obřadů si můžete přečíst více zde. Jako poslední vám poradíme, na co si dát pozor při výběru pohřební služby.

  Měli jste se zemřelým stejný bankovní účet?

  Pokud vám zemře partner, se kterým jste měli společný bankovní účet, ihned po smrti bude tento účet zmrazen! Je proto dobré si co nejdříve zajistit hotovost, protože poté to nějakou dobu nebude možné.

  Chápeme, že ztráta blízkého je náročné období. V Goodbye vám rádi pomůžeme vše zvládnout o trochu lépe:

  • Provedeme vás vším důležitým
  • Vyřešíme za vás převoz vašeho blízkého a veškeré poplatky
  • Postaráme se o organizaci pohřbu
  • Zajistíme veškerou dokumentaci na matrice
  • Převedeme digitální účty, pomůžeme s prodejem nemovitosti a mnoho dalšího
  Nezávazně poptat

  Pohřební služba Praha - Nejlépe hodnocená (2024)

  315 558 136
  Jsme k dispozici 24/7

  Postup při úmrtí doma

  Pokud váš blízký tráví své poslední chvilky doma a jeho odchod je z důvodu nemoci či vysokého věku očekávaný, je dobré být mu neustále na blízku. Okamžik smrti pak poznáte díky několika změnám. Dech přestane být znatelný, pulz není hmatatelný na zápěstí ani krku, zornice jsou široké a nereagují na světlo. V takové chvíli je třeba učinit několik kroků. Pomoci vám může i toto video.

  1. Rozloučení

  Ohlásit úmrtí vašeho blízkého není nutné bezprostředně hned potom, co zjistíte, že nastala smrt. Několik chvil věnujte tichému rozloučení, kdy například u zapálené svíčky nebo zvuku klidné hudby strávíte se zesnulým pár posledních společných minut. Je vhodné i zavolat rodinným příbuzným nebo jiným blízkým, kteří by se také chtěli přijít rozloučit před odvozem těla.

  2. Úprava těla

  Během první hodiny po úmrtí je vhodné provést několik úprav těla. Poté totiž dochází k posmrtné ztuhlosti a je daleko těžší s tělem manipulovat. Co vše můžete udělat?

  • položit zesnulého na záda do vodorovné polohy

  • odstranit všechny větší polštáře a podložky, jen pod hlavou je možné nechat malý polštářek

  • snížit teplotu v pokoji (otevřít okno, ztlumit topení)

  • zavřít zesnulému oční víčka (je možné na ně položit navlhčené tamponky)

  • přikrýt tělo dekou, aby si co nejdéle udrželo teplo

  • bradu je možné podvázat šátkem nebo pod ni položit ručník, aby ústa zůstala zavřená

  Do příjezdu lékaře s tělem nijak více nemanipulujte.

  3. Návštěva lékaře

  Aby si pro zemřelého mohla přijet pohřební služba, která následně zařídí pohřeb, je nutné prohlédnutí těla odborníkem, který vystaví ohledací list. Můžete zavolat buď praktickému lékaři, nebo volat Zdravotnickou záchrannou službu - 155. Ohledací list bude vystaven ve dvou vyhotoveních. Jeden je pro vás a druhý pro pohřební službu.

  Pro lékaře je třeba nachystat:

  • občanský průkaz zemřelého

  • kartičku zdravotní pojišťovny

  • lékařské zprávy

  Pro ohlášení úmrtí neexistuje žádná zákonem daná lhůta. Je možné lékaře volat ihned nebo několik hodin počkat. Pokud smrt nastala během noci, je v pořádku počkat až do rána.

  Pokud si to přejete a cítíte se na to, můžete po odjezdu lékaře zesnulého převléci do důstojného oblečení nebo oděvu, který si zesnulý sám vybral pro poslední rozloučení.

  4. Kontaktování pohřební služby

  Ve chvíli, kdy máte od lékaře vystavený ohledací list, je na čase kontaktovat pohřební službu, kterou si sami vyberete. Pokud je úmrtí očekávané z důvodu vysokého věku nebo vážného onemocnění, je možné si pohřební službu vybrat předem. Díky tomu se poté vyhnete zbytečnému časovému presu. Důležité je, že výběr je VŽDY na vás.

  Pohřební službu můžete volat kdykoliv. Její pracovníci jsou připraveni vyzvednout tělo i uprostřed noci. Při vyzvednutí budete informování o dalším postupu - kdy a jak budete dále komunikovat s pohřební službou. Vyberte si nejlépe tu pohřební službu která má ve vašem městě silné zastoupení. Například pokud tedy žijete v Ostravě, vyberte si pohřební službu Ostrava.

  Postup při úmrtí v nemocnici nebo zdravotnickém, sociálním zařízení

  Pokud byl váš blízký v nemocnici nebo sociálním zařízení, je postup o poznání jednodušší. O úpravu těla a vystavení ohledacího listu se postarají příslušní pracovníci a ve velkém množství případů zavolají i pohřební službu, která tělo odveze. Pokud byl zesnulý odvezen pohřební službou, kterou jste si sami nevybrali, máte VŽDY právo objednat si pohřeb u jiné společnosti. Vámi vybraná pohřební služba pak zajistí vyzvednutí těla tam, kam bylo odvezeno z nemocnice původní společností.

  Po odvezení zesnulého je třeba v nemocnici nebo sociálním zařízení vyzvednout osobní věci zesnulého.

  Postup při úmrtí během těhotenství, ve dnech těsně po narození nebo mrtvě narozeného miminka je trochu jiný. Pro bližší informace se můžete obrátit na Pohřební službu pro děti.

  Postup při úmrtí v zahraničí

  V případě, že dojde k úmrtí v zahraničí, je potřeba nejprve zavolat na konzulární oddělení zastupitelského úřadu v ČR. Posléze je potřeba kontaktovat cestovní kancelář, se kterou zemřelý cestoval nebo pojišťovnu, u které měl sjednané pojištění. Ti už vám poradí, jak postupovat dále. Každá země má jiné regulace, takže se postupy mohou lišit.

  Komunikace s pohřební službou a plánování obřadu

  Než půjdete na první schůzku do kanceláře pohřební služby, je třeba si rozmyslet, jaký typ obřadu budete chtít. Pokud se zesnulý zmínil, jaká jsou jeho přání nebo pokud je specifikoval v závěti, je nutné se jimi řídit. Pokud ale nevíte, co by váš blízký preferoval, je výběr obřadu na vás - nejbližších zesnulého. S výběrem obřadu vám pomůžeme v našem článku jak naplánovat pohřeb.

  Na první schůzku si s sebou vezměte občanský průkaz váš i zesnulého. Také rodný list zesnulého, pokud jej máte k dispozici.

  Pohřební služba za vás vyřídí komunikaci s matrikou a vyřízení úmrtního listu, který vám poté přijde poštou.

  Odevzdání dokladů na úřadech

  Smrt souvisí také s řadou dokladů, které musíme odevzdat na příslušných úřadech:

  • občanský průkaz - pokud si jej neponechá matriční úřad v území, kde k úmrtí došlo, odevzdáme jej spolu s oddacím listem a rodným listem na matriku obecního úřadu v místě trvalého bydliště zesnulého

  • řidičský průkaz - na dopravní inspektorát

  • průkaz pojištěnce - na jakoukoli pobočku příslušné zdravotní pojišťovny

  • cestovní pas - orgánu příslušnému k jeho vydání (obecní úřad obce s rozšířenou působností), popřípadě matričnímu úřadu nebo nejbližšímu útvaru Policie ČR

  • vojenskou knížku - na obvodní (okresní) vojenskou správu

  • starobní (invalidní) důchod - v případě, že zesnulý pobíral starobní důchod, je třeba úmrtí nahlásit na Okresní správě sociálního zabezpečení nebo na poště, která důchod vyplácela

  Poté obdržíte úmrtní list a následně musíte odevzdat zbylé doklady, pokud zemřelá osoba nějaké další vlastnila.

  Pokud zemřelý nebyl občanem ČR, je třeba odevzdat nejbližšímu útvaru Policie ČR následující dokumenty:

  • cestovní pas

  • průkaz o povolení k pobytu

  • potvrzení o přechodném pobytu na území ČR

  • průkaz o povolení k trvalému pobytu

  • pobytovou kartu rodinného příslušníka občana EU nebo průkaz o povolení k trvalému pobytu občana EU

  Na co si dát pozor při výběru pohřební služby

  Jak už jsme v tomto článku zmiňovali několikrát, je třeba mít na paměti, že ať už vaše blízká osoba zemře doma, v zaměstnání, v domově důchodců nebo v nemocnici, máte právo vybrat si pohřební službu sami. Toto platí i v případě, že už tělo bylo odvezeno jinou pohřební službou. Firma, kterou si sami vyberete nemusí být ta, kterou přivolali policisté, lékaři nebo kdokoli jiný.

  Při výběru pohřební služby jsou věci, na které byste si měli dát pozor. Důležitými faktory jsou záruka kvality v podobě recenzí či doporučení a stáří firmy. Jejich přístup by neměl být chladný, ba naopak citlivý. Při první návštěvě bychom se měli přesvědčit, jestli mají celou dobu kontrolu nad mrtvým a zda disponují vlastním chladícím zařízením. Kvalitní pohřební služba má velký výběr uren, rakví, květin a všech navazujících služeb, včetně nabídky parte na počkání.

  Důležitá je i péče o zemřelého a jeho úprava v rakvi. Správná pohřební služba vám nebude bránit nahlédnout do rakve. Měli byste mít také možnost si připlatit a být přítomni přímo u kremace. Samozřejmě pouze v případě, že budete chtít.

  V posledních letech lze již pohřební služby objednávat pomocí internetu, tedy i ceny jednotlivých služeb by měly být uvedeny na webových stránkách. Nicméně řada pohřebních firem se tomu vyhýbá, především z důvodu komplikovaného procesu naceňování. Ve chvíli, kdy budete chtít cenu zjistit po telefonu, měla by vám pohřební služba poskytnout alespoň hrubý odhad. V jiném případě zbystřete.

  Pevně věříme, že všechny povinnosti související s úmrtím dokážete statečně absolvovat. Pokud se však dostanete do situace, že byste vše kolem sebe přestali zvládat, existují instituce, které jsou tu pro vás a ochotné pomoci, jako např. lékař, psycholog či psychoterapeut, ale i poradce pro pozůstalé.

  Úmrtí v rodině je vždy velice smutná věc. Přejeme hodně sil a pokud máte jakékoli otázky, neváhejte se obrátit na Pohřební službu Praha, či pohřební ústav Ostrava, která už vás nasměruje, ať jste kdekoli po republice.

  Nárok na volno na pohřeb (2024)

  Pokud zemřel někdo z vaší rodiny, máte nárok na placené pracovní volno. Počet dní se ale liší podle toho, jaký byl váš vztah se zesnulým. Na celé toto téma jsme sepsali samostatný článek Nárok na pracovní volno na pohřeb - který vám jistě pomůže se ve všem vyznat.

  Potřebujete pomoci sjednat pohřeb?

  Pomůžeme vám naplánovat jedinečné rozloučení pro vašeho blízkého (Praha, Brno a další). Pohřeb s obřadem, kremace bez obřadu nebo i netradiční pohřeb. To vše za jednu transparentní cenu od 12 900 Kč. Zjistit více

  Začít